Tự học blockchain – Làm quen với các công cụ

Mình đã có làm một video quay màn hình về: cài đặt tiện ích MetaMask cho Chrome, thêm TomoChain Testnet vào trong ví MetaMask, sử dụng Remix IDE để lập trình smartcontract bằng ngôn ngữ lập trình Solidity, biên dịch và triển khai smartcontract lên testnet của TomoChain. Và cuối cùng thay vì sử dụng testnet của TomoChain thì mình tự triển khai một personal-blockchain bằng Ganache. Tuy nhiên do video không có tiếng cũng như không phụ đề nên mình nghĩ mọi người sẽ khó mà hiểu được, nên đây là bài tóm lược lại các công cụ mình đã sử dụng

I. Các công cụ nhập môn

1. MetaMask

1.1. Giới thiệu

Trang chủ: https://metamask.io/

Metamask là một phần mềm ví tiền điện tử, ban đầu được sử dụng để tương tác với chuỗi khối Ethereum. Hiện nay ví Metamask có thể tích hợp rất nhiều blockchain khác nhau. Gồm phiên bản ví App dành cho Mobile và tiện ích ứng dụng trên Chrome hay còn gọi là phần mở rộng extension và Firefox hay còn gọi là add-ons.
Hiện nay ví Metamask có thể được xem là ví tiêu chuẩn, phổ biến nhất hiện nay. Được sử dụng chính để tương tác với hầu hết các blockchain, và cũng được sử dụng để thử nghiệm các mạng đang testnet.

1.2. Các chức năng của ví Metamask Wallet?

Ví Metamask cho phép người dùng:

  • Lưu trữ và quản lý khóa tài khoản
  • Theo dõi các giao dịch, trao đổi, swap, gửi và nhận tiền điện tử, các token của mạng lưới Ethereum được cài đặt mặc định
  • Kết nối an toàn với các ứng dụng phi tập trung thông qua trình duyệt web tương thích hoặc trình duyệt tích hợp sẵn của ứng dụng di động.
  • Hỗ trợ ứng dụng di động, trình duyệt Chrome, Firefox
  • Hỗ trợ sao lưu và phục hồi tài khoản

1.3. Hướng dẫn sử dụng

Từ đầu cho đến phút 3:25

2. TomoChain Testnet

2.1. Giới thiệu

Trang chủ: https://tomochain.com

Tomochain là một dự án blockchain của người Việt, dựa trên nền tảng ethereum và có những thay đổi về cơ chế đồng thuận.

Tomochain testnet là mạng thử nghiệm của Tomochain, lý do mình chọn Tomochain testnet là do quá trình faucet khá nhanh và thuận tiện. Đồng thời cộng đồng hỗ trợ cũng rất mạnh

Thông tin thêm từ Tạp chí Cộng sản:

Từ năm học 2020 – 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ứng dụng công nghệ trong việc lưu trữ văn bằng quốc gia. Theo đó, tất cả văn bằng được cấp bởi các đơn vị đào tạo thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lần lượt được đưa vào hệ thống lưu trữ văn bằng quốc gia. Hệ thống truy xuất cho các bên có nhu cầu cũng sẽ được xã hội hoá. Để bảo đảm tính an toàn dữ liệu, hệ thống này ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất, trong đó, nền tảng blockchain được triển khai bởi nhà phát triển công nghệ TomoChain.

2.2. Hướng dẫn sử dụng:

Để thêm Tomochain Testnet vào MetaMask và xin coin để thử nghiệm thì mọi người có thể tham khảo tài liệu này. Hoặc xem video sau:

3. Remix IDE và Solidity

3.1. Giới thiệu

a. Remix IDE

Remix IDE là một công cụ online hỗ trợ các bạn muốn lập trình Smart Contract bằng solidity ngay lập tức tại trang web: https://remix.ethereum.org.

Trang web hỗ trợ bạn tạo file với đuôi .sol.

Compile với các phiên bản từ cũ nhất đến mới nhất của solidity. Có phần console log các lỗi cú pháp, fomat code,… các cảnh báo và các phần compile thành công

Hỗ trợ các bạn deploy Smart Contract với:

  • JavaScriptVM
  • Injected Web3
  • Web3 Provider

Nếu việc deploy thành công, bạn hoàn toàn có thể test các function của mình một cách dễ dàng ở phần bên dưới và theo dõi quá trình hoạt động của các transaction với console log.

b. Solidity

Solidity là ngôn ngữ lập trình hướng contract, được sử dụng để viết smart contract trong hệ sinh thái Ethereum. Các tài liệu chính về lập trình bằng solidity có thể tìm thấy tại Solidity documentation.

3.2. Hướng dẫn

Quá trình truy cập IDE, kết nối với MetaMask, compile và deploy smartcontract được thể hiện cụ thể trong video sau

II. Công cụ lập trình

1. Ganache

1.1. Giới thiệu

Trang chủ: https://www.trufflesuite.com/ganache

Quickly fire up a personal Ethereum blockchain which you can use to run tests, execute commands, and inspect state while controlling how the chain operates.

Nhanh chóng phát triển một chuỗi khối Ethereum cá nhân mà bạn có thể sử dụng để chạy thử nghiệm, thực hiện lệnh và kiểm tra trạng thái trong khi kiểm soát cách chuỗi hoạt động.

…. Còn tiếp ….

Phần sau sẽ viết về tương tác Ganache và sử dụng các ngôn ngữ lập trình để tương tác với smartcontract đã triển khai.

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.